de balanceerpsycholoog

balancing belly & brain

Wij in onze huidige Westerse wereld zitten te veel in ons hoofd en te weinig in onze buik. Dat veroorzaakt allerlei soorten onevenwicht: in dat hoofd maar ook in ons hele lichaam.

Een balanceerpsycholoog volgt een holistische benadering en helpt mentaal onevenwicht (mind) te herstellen door (ook) te focussen op fysieke parameters van onze buik:
beweging, voeding, sexueel gedrag.

Specifieke fysieke balanceringsoefeningen zijn een centrale component en kunnen aangevuld worden met andere body core oefeningen, en advies rond voeding en sexueel gedrag.

Bedoeling is niet skills aan te leren. Al gebeurt dat ook. Hoofdbedoeling is vanuit verschillende invalshoeken bewuster en gerichter om te gaan met onze energie. Die zit inderdaad vooral in onze buik, meer dan in ons hoofd.

Die benadering biedt geen take-one-pill-and-you’re-done wonderoplossingen, ook al ervaren mensen soms onverklaarbare en “wonderlijke” verbeteringen in een enkele sessie. Wel kan ze je op weg helpen naar mentale rust en heling.