Balancing Belly & Brain

de balanceer
psycholoog

Balancing Belly & Brain;
Left- and Right Brain hemisphere;
Body and Mind. 

Another Brick in the Wall -- Pink Floyd

Another Brick in the Wall -- Pink Floyd

"Wouter, jij zou goeie dingen kunnen doen in het onderwijs," vertrouwde A mij toe na een eerste sessie.

"Dat flatteert mij. Ik heb inderdaad jaren ervaring als docent in ons hoger klassiek onderwijssysteem. En heb er veel voldoening uit gehaald, samen met de studenten." was mijn eerste reactie.

Maar dat is niet langer het belangrijkste dat ik wil doen. Want in dat klassieke systeem gaat het er nog vaak om om iets op te leggen (aan studenten) dat van buitenaf komt: de te studeren leerstof.

Nu wil ik in de eerste plaats mensen zich laten ontwikkelen door naar buiten te laten komen wat vanbinnen zit. Dat is een wezenlijk verschil. Zelfs het omgekeerde.

Het gaat bijvoorbeeld om eigen creativiteit. Om toegang te krijgen tot beelden/informatie waartoe we niet altijd toegang hebben maar die wel heel specifiek is voor elk onszelf of de situatie waarin we ons bevinden. Gordiaans Balanceren heeft dat potentieel. 

Van daaruit kunnen we eventueel stappen zetten in de richting van traditioneler onderwijs.

Anders gezegd: we don't want you to be just Another Brick in the Wall.

I want you to be be the wall, albeit a flexible, flowing and evolving one.

Gordiaans

Gordiaans

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis